Het Project

Dit project biedt de mogelijkheid om plegers emotioneel en praktisch te ondersteunen door ervaringsdeskundigen.

Er worden workshops gegeven, plegers kunnen deelnemen aan de supportgroep of laagdrempelig (en op afstand) hun verhaal doen. Een eerste stap richting preventie en het duurzaam oplossen van relationeel huiselijk geweld. Het team van ervaringsdeskundigen werkt in de regio’s Gelderland en Utrecht.