Professionals

Het is lastig om in contact te komen met een 'pleger'.

Juist vanwege wantrouwen, stigmatisering, schaamte en taboes die op dit onderwerp rusten is het moeilijk om hen te bereiken. De ervaringsdeskundigen van het projectteam de Pion (afkorting van de Pleger in Ons) willen er voor mannen met agressieproblematiek zijn en hen ondersteuning bieden. Zij weten hoe moeilijk het kan zijn om die hulp te accepteren, omdat zij zelf ook in deze situatie hebben gezeten. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring een brug slaan tussen deze doelgroep en hulpverlening, omdat zij de pleger vanuit een gelijkwaardige positie kunnen vertellen wat hulp kan opleveren.

De Pion is een project van Moviera dat sinds eind 2019 loopt in de centrumgemeenten Ede, Apeldoorn, Arnhem, Utrecht en Amersfoort.