“Ik breek telkens de beloftes die ik met mijzelf maak”

Herken jij je hierin, en wil je meer grip en inzicht in hoe je je boosheid kunt omzetten in kracht? Geef je dan op.

Workshop: 'Boos'

Iedereen is wel eens boos, en dat is maar goed ook! Boosheid is een emotie die er voor zorgt dat je grenzen niet worden overschreden. Boosheid kan daarentegen ook tot agressief gedrag leiden. 

In deze 4-daagse workshop richten we onze aandacht op hoe we boosheid in kracht kunnen leren omzetten. We gebruiken een combinatie van interactieve werkvormen om doormiddel van oefeningen en groepsgesprekken inzicht te creëren in eigen gedrag en communicatie. 

Welke vaardigheden ontwikkel je tijdens deze workshops?

Impulscontrole

Probleemoplossend en sociaal gedrag

Cognitieve vaardigheden

Het leren herkennen van opkomende woede

Coping vaardigheden

Omgaan met gevoelens van onrechtvaardigheid, macht en onmacht

Sociale vaardigheden

Herkennen en erkennen van eigen en andermans grenzen/aandeel


Doorbreken van patronen

Om de vicieuze cirkel van geweld te kunnen doorbreken, is het cruciaal dat gedragsverandering plaatsvind. Hierbij is zelfkennis, (h)erkenning nodig. Alleen dan is er kans van slagen om het geweld te stoppen.

Het project De Pion biedt de mogelijkheid om mannen en/of vrouwen met agressie problematiek praktisch te ondersteunen. Een eerste stap richting preventie en het duurzaam oplossen van relationeel huiselijk geweld.

De workshop word door ervaringsdeskundige trainers op het gebied van huiselijk geweld verzorgd.

workshop 1
Ik en mijn aannames

In deze workshop delen we (de basis) hoe meer grip te krijgen op onbewuste processen, taal, (verbale en non verbale) communicatie en emoties.

workshop 2
Spanning en zo….

Agressieve uitbarstingen voor blijven, door andere keuzes te maken.

workshop 3
Het gevolg bepalen we toch voor een groot deel zelf?

Inzicht krijgen in wat je denkt, voelt en vervolgens doet.

workshop 4
Terugblikken

Wat kan ik nu?